Stališča do pripomb in predlogov javnosti iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP DV-10 (del) - Dol pri Vogljah

14. 4. 2023
14.04.2023
Stališča do pripomb in predlogov
Do preklica
3503-31/2021-111
13.04.2023
Alenka Rau