Občina Sežana

Osnovni podatki

Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
Andrej Sila
SI66378443
5884047000
84.110 - Splošna dejav. javne uprave
SI56 0110 0010 0011 107 SI56 0110 0511 0309 136 (Upravna taksa)
BSLJSI2X

Kontaktni podatki

05 731 01 00
obcina@sezana.si
obcina.sezana@vep.si
Povezava

Predstavitev

1994
217
64
13551
Statistični urad Republike Slovenije
Povezava