Vrabče

Tabor 9, 6210 Sežana
051 324 899
lekse@siol.net
Irma Lekše
Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • Irma LEKŠE, Predsednica
 • David ŽERJAL, Podpredsednik
 • Matej HLAČA, Član
 • Tine JANEŽIČ, Član
 • Aleš NOVAK, Član
 • Rok PREMRL, Član
 • Matjaž TROŠT, Član
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • IRMA LEKŠE, predsednica
 • IGOR LIPANJE, podpredsednik
 • TINE JANEŽIČ, član
 • MATJAŽ OZBIČ, član
 • ROK PREMRL, član
 • MATJAŽ TROŠT, član
 • DAVID ŽERJAL, član
Člani (mandatno obdobje 2014 - 2018)
 • Podpredsednik, SIMON BRATOŽ
 • Predsednica, IRMA LEKŠE
 • Član, ROK GEC
 • Član, ANDREJ HLAČA
 • Član, TOMAŽ SANABOR
 • Član, RAJKO SERAŽIN
 • Član, DAVID ŽERJAL
Člani (mandatno obdobje 2010 - 2014)
 • Predsednica, IRMA LEKŠE
 • Član, SIMON BRATOŽ
 • Član, JOŽEF NOVAK
 • Član, RAJKO OREL
 • Član, MATJAŽ OZBIČ
 • Član, BORIS ŠKAPIN
 • Član, MILOŠ ŠKAPIN
Člani (mandatno obdobje 2006 - 2010)
 • Predsednica, Irma LEKŠE
 • Član, JOŽEF NOVAK
 • Članica, OLGA OREL
 • Član, JOŠKO OZBIČ
 • Član, BORIS ŠKAPIN
 • Član, BOŽO ŠKAPIN
 • Član, MILAN ŠKAPIN
Člani (mandatno obdobje 2002 - 2006)
 • Predsednik, Milan ŠKAPIN
 • Član, Edi Janežič
 • Član, Jože Lekše
 • Član, Zmagoslav Novak
 • Članica, Olga Orel
 • Član, Joško Ozbič
 • Član, Igor Seražin
Člani (mandatno obdobje 1998 - 2002)
 • Predsednik, Vinko ŠELJ
 • Član, Edi JANEŽIČ
 • Član, Jože LEKŠE
 • Član, Jožko OZBIČ
 • Član, Rajko OREL
 • Član, Igor SERAŽIN
 • Član, Milan ŠKAPIN