Avber

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • Jure JAKOFČIČ, Predsednik
 • Ernesta ČESEN, Podpredsednik
 • Egon BENČINA, Član
 • Jan BIRSA, Član
 • Aleš BOLE, Član
 • Svetlana MIHALJ, Član
 • Goran MOŽE, Član
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • DOMEN VREČKO, predsednik
 • MATJAŽ OREL, podpredsednik
 • JAN BIRSA, član
 • SVETLANA MIHALJ, član
 • BOŠTJAN MOŽE, član
 • SABINA PEGAN, član
 • DENIS ŠKRK, član
Člani (mandatno obdobje 2014 - 2018)
 • Predsednik, MATJAŽ OREL
 • Podpredsednik, TOMAŽ ŠKABAR
 • Članica, BARBARA JERIČ
 • Članica, SVETLANA MIHALJ
 • Član, DENIS ŠKRK
 • Član, DOMEN VREČKO
 • Član, MARJO ZLOBEC
Člani (mandatno obdobje 2010 - 2014)
 • Predsednik, BORIS OREL
 • Član, EGON BENČINA
 • Članica, BARBARA JERIČ
 • Članica, ALICA RAVBAR
 • Članica, NADALIN PALČIČ
 • Član, TOMAŽ ŠKABAR
 • Članica, ALENKA ZLOBEC
Člani (mandatno obdobje 2006 - 2010)
 • Predsednik, Boris OREL
 • Član, EGON BENČINA
 • Članica, BARBARA JERIČ
 • Članica, NADALIN PALČIČ
 • Članica, ALICA RAVBAR
 • Član, ISTOK SKOK
 • Član, ANDREJ ŠKABAR
Člani (mandatno obdobje 2002 - 2006)
 • Predsednik, Boris OREL
 • Član, Andrej Bole
 • Član, Ljubo Fabjan
 • Članica, Nadalin Palčič
 • Član, Marijan Pegan
 • Član, Istok Skok
 • Član, Mitja Zlobec
Člani (mandatno obdobje 1998 - 2002)
 • Predsednik, Denis ŠKRK
 • Član, Ljubo FABJAN
 • Član, Edvin FURLAN
 • Član, Milan GULIČ
 • Član, Sašo OREL
 • Član, Boris OREL
 • Član, Marjan PEGAN