Lokev

Povezava
Člani (mandat 2018 do 2022)
 • LEO BAN, predsednik
 • ROBERT MÜLLNER, podpredsednik
 • NATAŠA EBERT, članica
 • MATEJ FRANKOVIČ, član
 • MATJAŽ GRANDIČ, član
 • MARTINA GRK STOPAR, članica
 • GROZDANA SILA, članica
Člani (mandat 2014 do 2018)
 • Predsednik, DUŠAN BAN
 • Podpredsednik, LEO BAN
 • Član, SEBASTJAN HREŠČAK
 • Članica, SAŠA PRAPROTNIK
 • Članica, GROZDANA SILA
 • Član, VALTER STOPAR
 • Članica, LUCIJA ŽELE
Člani (mandat 2010 do 2014)
 • Predsednik, DUŠAN BAN
 • Članica, ANDREJA BARIČ
 • Član, ANDREJ ŠKIBIN
 • Članica, MARTA ČOK
 • Član, SEBASTJAN HREŠČAK
 • Član, ŽIVOJ RACE
 • Član, VALTER STOPAR
Člani (mandat 2006 do 2010)
 • Predsednik, Živoj RACE
 • Članica, URŠKA BAN
 • Član, SIMON FONDA
 • Član, SEBASTJAN HREŠČAK
 • Članica, LUCIJA PRIHAVEC
 • Član, VALTER STOPAR
 • Član, TOMAŽ ŽNIDARŠIČ
Člani (mandat 2002 do 2006)
 • Predsednik, Živoj RACE
 • Član, Jožef Ban
 • Član, Leo Ban
 • Član, Dušan Perhavec
 • Član, Matjaž Stoisavljevič
 • Član, Valter Stopar
 • Član, Dragan Žnidaršič
Člani (mandat 1998 do 2002)
 • Predsednik, Živoj RACE
 • Član, Jože BAN
 • Član, Leo BAN
 • Članica, Lidija JOVANOVIČ
 • Član, Valter STOPAR
 • Član, Dušan PERHAVEC
 • Član, Drago ŽNIDARŠIČ