Občinska volilna komisija

adrijana.susa@sezana.si
Adrijana Suša Bonifacio
Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • Vesna Zobec (predsednica)
  • Ksenija Gregorčič Mozetič (namestnica predsednice)
  • Petra Weber (članica)
  • Petra Felicjan (namestnica članice)
  • Milojka Širca (članica)
  • Erik Novak (namestnik članice)
  • Boris Korošec (član)
  • Mirko Macarol (namestnik člana)