Pliskovica

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • Aleš ŽERJAL, Predsednik
 • Tomaž ŽIVEC, Podpredsednik
 • Katjuša REBULA, Članica
 • Simon ZLOBEC, Član
 • Franja ŽIVEC, Članica
 • Primož DURCIK, Član
 • Katarina PLEŠKO, Članica
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • MILIVOJ ŠTEMBERGER, predsednik
 • DUŠAN LUIN, podpredsednik
 • UROŠ GABRIJELČIČ, član
 • HELENA PERČIČ, članica
 • ZDRAVKO STEPANČIČ, član
 • IVICA ŽERJAL, član
 • TOMAŽ ŽIVEC, član
Člani (mandatno obdobje 2014 - 2018)
 • Predsednik, MILIVOJ ŠTEMBERGER
 • Podpredsednica, ESTER TROBEC
 • Član, IGNAC HRIBAR
 • Član, UROŠ GABRIJELČIČ
 • Član, DUŠAN LUIN
 • Član, ZDRAVKO STEPANČIČ
 • Član, BORIS ŠVARA
Člani (mandatno obdobje 2010 - 2014)
 • Predsednik, MILIVOJ ŠTEMBERGER
 • Član, IGNAC HRIBAR
 • Članica, AGNES LUIN JEVERICA
 • Članica, KATARINA PLEŠKO
 • Član, ZDRAVKO STEPANČIČ
 • Član, BORIS ŠVARA
 • Članica, ESTER TROBEC
Člani (mandatno obdobje 2006 - 2010)
 • Predsednik, Egon GULIČ
 • Član, KARLO KOKORAVEC
 • Član, KARLO KOKORAVEC
 • Član, AGNES LUIN JEVERICA
 • Član, ŽARKO MARJANOVIČ
 • Član, AVGUŠTIN MARKUŽA
 • Članica, MOJCA ŠIRCA
 • Članica, MILENA ŽIVEC
Člani (mandatno obdobje 2002 - 2006)
 • Predsednik, Egon GULIČ
 • Član, Ivan Bortolato
 • Član, Žarko Marjanovič
 • Član, Avguštin Markuža
 • Član, Ivan Rudež
 • Član, Edvin Vrabec
 • Član, Angel Živec
Člani (mandatno obdobje 1998 - 2002)
 • Predsednik, Egon GULIČ
 • Član, Ivan BORTOLATO
 • Član, Avguštin MARKUŽA
 • Član, Valter PAHOR
 • Član, Ivan RUDEŽ
 • Član, Edvin VRABEC
 • Član, Angel ŽIVEC