Povir

Povir 24
041 714 514
kspovir@gmail.com
Franko Uršič
Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • Štefan KOCJAN, Predsednik
 • Miha BERNETIČ, Podpredsednik
 • Primož FORTE, Član
 • Gregor KURET, Član
 • Urban ŠLUTEJ, Član
 • Miha TAVČAR, Član
 • Boštjan ŽIBERNA, Član
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • FRANKO URŠIČ, predsednik
 • MIHA BERNETIČ, podpredsednik
 • MARČELO BRUNDULA, član
 • TAMARA FUNČIČ MASIČ, članica
 • IVAN KOCJAN, član
 • RAJKO REBEC, član
 • NEVA TAVČAR, članica
 • NADJA ZADNIK, članica
 • BOŠTJAN ZORMAN, član
Člani (mandatno obdobje 2014 - 2018)
 • Predsednik, FRANKO URŠIČ
 • Podpredsednik, SLAVOLJUB SANABOR
 • Član, MARČELO BRUNDULA
 • Članica, TAMARA FUNČIČ MASIČ
 • Članica, BARBARA BARBARA
 • Član, RAJKO REBEC
 • Članica, NADJA ZADNIK
 • Članica, NEVA TAVČAR
 • Član, BOŠTJAN ZORMAN
Člani (mandatno obdobje 2010 - 2014)
 • Predsednik, FRANKO URŠIČ
 • Članica, TAMARA FUNČIČ MASIČ
 • Član, VOJKO KOBAL
 • Član, DRAGO KOCJAN
 • Član, IVAN KOCJAN
 • Članica, JANA ŠTERLING MAHNIČ
 • Član, RAJKO REBEC
 • Član, RADO ŠTOK
 • Članica, NADJA ZADNIK
Člani (mandatno obdobje 2006 - 2010)
 • Predsednik, Franko URŠIČ
 • Član, IZTOK BERNETIČ
 • Članica, CECILIJA JOGAN
 • Član, BENJAMIN RAŽEM
 • Član, RAJKO REBEC
 • Član, PETER SAMSA
 • Član, ADRIJANA ŠTOK GODINA
 • Član, RADO ŠTOK
 • Član, KAROL TAVČAR
Člani (mandatno obdobje 2002 - 2006)
 • Predsednik, Franko URŠIČ
 • Član, Iztok Bernetič
 • Član, Ivan Kocjan
 • Član, Boris Kuret
 • Član, Ivan Rebec
 • Članica, Magdalena Rebec
 • Član, Rajko Rebec
 • Član, Rado Štok
 • Član, Karol Tavčar
Člani (mandatno obdobje 1998 - 2002)
 • Predsednik, Zdravko RENČELJ
 • Član, Ivan ATELŠEK
 • Član, Franko BRUNDULA
 • Članica, Jerica HLAD
 • Član, Vojko KOBAL
 • Član, Slavoljub SANABOR
 • Član, Ivan REBEC
 • Član, Janko TAVČAR
 • Član, Milan VITEZ