Krepitev trajnostne mobilnosti na Krasu in v Brkinih

124.034,11 EUR
Evropski sklad za regionalni razvoj
85.607,77 EUR
V teku
29.06.2022
30.08.2023